Welcome to TIPITAKA ONLINE Guestbook 1999/2542

Tuan-Tuan - 12/31/99 20:02:41
My Email:Tuan-Tuan@thaimail.com
City: bangkok

Comments:
ขอขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณจริงๆ

เชาวน์ฤทธิ์ หอมไกรลาศ - 12/30/99 17:02:52
My Email:chowwarith@hotmail.com
City: bkk

Comments:
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกรรมดีอันประเสริฐเช่นนี้ ทำให้กระผมได้มีโอกาสขยายปัญญาความรู้ กับมรดกแห่งพระพุทธองค์ยิ่งๆขึ้น ขอบพระคุณครับ.

Wilawan - 12/23/99 06:48:08
My Email:wilawant50@hotmail.com
City: Bangkok

Comments:
I'm sorry that I could not type Thai font. I'm appreciated on your homepage. It'a good and useful homepage for anyone who want to study about Buddhish. It'll be better to have English version but it's hard to do.
You are a Viriya person, keep on doing man.

kanok rosfoong - 12/22/99 20:48:53
My Email:keamtec@hotmail.com
City: rayong

Comments:
ขอบคุณที่ท่านอนุเคราะห์นำเรื่องที่ดีอย่างนี้มาเผยแผ่
แต่ขอความกรุณาหาวิธีที่จะทำอย่างไรที่จะทำให้มีผู้เข้ามาใช้บริการมากที่สุด...
สำหรับข้าพเจ้าจะช่วย..แนะนำต่อ...ด้วยความยินดียิ่ง ขอบคุณ

manoch Narkglom - 12/20/99 01:54:03
My Email:mnarkglo@mail.tisco.co.th
City: bangkok

Comments:


ธเนศ อุ่นศิริ กรรมการบริหารพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร - 12/16/99 02:15:01
My URL:http://www.bcity.com
My Email:oonsiri@hotmail.com
City: bangkok

Comments:
ขออนุโมทนา ในโฮมเพจที่จัดทำ ขอเชิญชวนร่วมกันทำชมรมเวปพุทธศาสนา แจ้งชื่อร่วมประชุมที่ oonsiri@hotmail.com หรือ โทร 01-6162205 นายธเนศ อุ่นศิริ กรรมการบริหารพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร จะได้นัดวันประชุมตั้งชมรม ขอผู้สนใจ แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโฮมเพจและจรรโลง ศีลธรรม

พลวัฒน์ - 12/14/99 01:34:37
My Email:polawut@hotmail.com
City: Bangkok

Comments:
มาขออนุโมทนา คุณ Eternity อีกครั้งครับ
ผม download ไปตั้งแต่ครั้งก่อน ตอนที่อนุโมทนาครั้งแรกนั้นแล้ว
ผมดูจากสารบัญของคุณแล้วใช้ Control F ค้นหาเรื่องที่ต้องการ
โห คุณ Eternity ผมมีความสุข สองประการ- เหนือคำบรรยายจริงๆ
๑. ได้มีพระไตรปิฎกไว้ศึกษา ๒. ได้ฟังพระพุทธพจน์ที่อยู่ในนั้น
ทุกๆวันผมจะมานั่งเปิดอ่าน สักนิดสักหน่อยก็ยังดี ขอบคุณมากๆครับ
(และขอขอบคุณ คุณผู้คัดลอกด้วยครับ ที่ช่วยแนะนำมาโดยตลอด
ไม่ได้คุณผมก็คงไม่รู้ครับ = ขอบคุณมากๆ ครับ)
(ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลที่จัดสร้างขึ้นมา = ขอบคุณมากๆครับ)
(และขอขอบคุณMicrosoft ด้วยครับ ที่ทำ Control F ไว้ให้ = ขอบคุณมากๆครับ)
(ขอบคุณ ห้องสมุดพันธ์ทิพด้วยนะครับ ไม่มีท่าน ผมก็คงไม่มีโอกาสได้ทราบข่าวแน่)
เอ ! -ต้องขอบคุณใครอีกหรือเปล่าเนี่ย : )
พระพุทธภาษิต
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ
สพฺพพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ
ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกขํ ชินาติ
แปลว่า
การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง
ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง
ความสิ้นตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง

วรพจน์ คงอรุณ - 12/12/99 13:15:54
City: นครศรีธรรมราช

Comments:
เป็นโฮมเพจที่ดีมาก ขอให้กำลังใจผู้จัดทำทุกท่านให้สร้างผลงานที่ดี ๆ และจรรโลงสังคมเช่นนี้ไปนาน ๆ

นิภาพรรณ โอศิริพันธุ์ - 12/11/99 19:18:44
My Email:nipaphan@yahoo.com
City: Chiang Mai

Comments:
เป็นเวปเพจที่หามานาน มีประโยชน์ต่อชาวพุทธมากค่ะ ขอบคุณค่ะที่เปิดโอกาสดี ๆ อย่างนี้ให้แก่ผู้อื่นได้ชื่นชม

คะนอง เชาว์ทองหลาง - 12/10/99 07:13:30
My URL:http://www.bu.ac.th
My Email:nickboss@bu.ac.th
City: Bangkok, Thailand

Comments:
ขอบพระคุณท่านผู้จัดทำมากครับ ที่เสียสละทุ่มเทจิตใจในการสร้าง homepage นี้ขึ้นมา มีประโยชน์มากเลยครับ ขออนุโมทนาครับ เอ้อ...แล้วจะช่วยเผยแพร่เว็บให้ก็แล้วกันนะครับ คิดว่าคงจะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้นแน่นอน เพราะในแต่ละภาคการศึกษา ผมมีเด็กๆ เข้าเรียนวิชาที่ผมสอนอยู่ประมาณ 7 กลุ่มๆ ละ 150 กว่าคน ก็ตกราวๆ 1,000 กว่าคนในแต่ละเทอมครับ คิดว่าพวกเขาคงจะได้ประโยชน์ (ทางด้านจิตใจ) จากเว็บนี้พอสมควร ขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญอีกครั้งครับ ^_^

ศักดิ์ศิริ - 12/09/99 12:12:56

Comments:
ตั้งใจมานาน พบแล้ว ขอบพระคุณครับ
"มรรคองค์แปดของเราชาวพุทธแท้
เป็นทางเดินมาแต่โบราณหนา
ทำให้ทาสเป็นไทได้ทุกครา
ท่านรักษาพุทธธรรมล้ำเลิศคุณ"

oddy - 12/09/99 08:19:03
My URL:http://weekendthailand.hypermart.net/ and http://thaijoke.hypermart.net/
My Email:oddy11@thai.com
City: Bangkok

Comments:
เคยไปวัดหยิบพระไตรปิฎกมาอ่าน แต่อ่านได้ไม่มากนักเพราะเวลามีน้อย เคยสร้างพระไตรปิฎกถวายวัดด้วยแต่ที่ถวายก็ไม่ได้อ่านเพราะเป็นภาษาล้านนา ชอบเว็บไซต์นี้มากกำลังพยายาม download พระไตรปิฎกทั้งหมดไปอ่านที่บ้าน เสียดายอยู่อย่างเดียวว่าทำไมมีคนเข้ามาอ่านน้อยจัง ไม่เป็นไรจะพยายามช่วยเผยแพร่ ขออนุโมทนาผู้จัดทำ กุศลคงช่วยให้ท่านเลิศด้วยปัญญาทุกชาติไปครับ

มณีรัตน์ ศรีอินทร์ - 12/01/99 17:56:53
My Email:m_sriin@hotmail.com
City: ปราจีนบุรี

Comments:
ควรมีหัวข้อเกี่ยวกับกรรม หรือบาปบุญคุณโทษ ให้เยอะๆหน่อยค่ะ เพราะคนสมัยนี้ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้มากเท่าไรนัก ทำให้จิตใจยังหยาบอยู่มาก หรือถ้าเป็นไปได้ แนะนำเรื่องการสวดมนต์ให้อานิสงส์อย่างไรด้วยก็ดีนะคะ

กิตติพุฒิ เปล่งขำ(เบ๊คแฮม) - 12/01/99 06:52:46
My Email:asdsce@ait.ac.th
City: BANGKOK

Comments:
สาธุครับ ดีมากๆครับ อนุโมทนาครับ ขอบคุณครับ

สัจจธรรม - 11/26/99 14:49:25
My Email:narongpt2@yahoo.com
City: bangkok

Comments:
อนุโมทนาสาธุ ด้วยครับ

พลวัฒน์ - 11/24/99 23:10:31
My Email:polawut@hotmail.com
City: Bangkok

Comments:
ขออนุโมทนาสาธุอย่างสูงนะครับคุณEternity,คุณอมฤต มีประโยชน์มากจริงๆ ขอบคุณมากครับ

R. P. - 11/21/99 06:40:56
My Email:rapin_99@usa.net

Comments:
ขออนุโมทนา ฮะ

พระวิเชษร์ - 11/20/99 16:24:49
My URL:http://www.chan.co.th/makham/
My Email:watmakham@chan.co.th
City: chantaburi

Comments:
เป็นกุศลอย่างสูงเลยครับที่ได้พระไตรปิฎกฟรี ผมดาวน์โหลดไปครบแล้วครับ ขอบคุณมาก มีเรื่องอยากขออนุญาต คือที่วัดเป็นสมาชิก อินเตอร์เนตที่จันทบุรีอยู่ เขามีเซิร์ฟเวอร์เองเนื้อที่ให้ใช้ได้มาก อยากขออนุญาต นำเอาพระไตรปิฎก พร้อมเนื้อหาของเจ้าของโฮมเพจจ์นี้ ไปเข้าร่วมในโฮมเพจจ์ของวัดมะขามด้วยครับ เพราะที่จันทบุรีจะได้ดาวน์โหลดข้อมูลได้เร็วขึ้น ถ้าท่านอนุญาต และจะฝากข้อความอะไรในโฮมเพจจ์ของวัดมะขามในหน้านั้น ก็ส่ง E-mail มาที่ watmakham@chan.co.th ตอนนี้ผมก็ใช้ เว็บลิ้งค์อยู่ครับ มีเว็บไซด์อะไรเกี่ยวกับศาสนาที่น่าสนใจ บอกผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ พระวิเชษร์

นายดนัย ศุภาหาร - 11/17/99 09:03:37
My URL:http://ยังไม่มีครับ
My Email:danaiyupa@yahoo.com
City: Rayong

Comments:
ใครนะที่ทำ Website นี้ ?
ผมขอยกมือไหว้ผู้จัดทำนี้ด้วยความเคารพอย่างสูง คุณเป็นบุคคลที่เสียสละจริง ๆ
ในชีวิตผมมีทั้งดีและชั่ว ผมพยายามศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจโดยถ่องแท้ เพื่อจะได้พบสัจจะธรรมในพระพุทธองค์ และขณะนี้ผมได้พบแล้วว่ายังมีบุคคลที่น่ายกย่องอย่างสูงคือคุณ ที่ให้ทั้งแรงกายและความอุตสาหะเพียรพยายามทำมาจนถึงบัดนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงดลบันดาลให้คุณพบแด่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ดนัย

Chacrit Paksuwan - 11/11/99 04:07:21
My Email:chacrit@yahoo.com
City: Bangkok

Comments:
ขอกราบอนุโมทนาบุญอันเกิดจากการให้ธรรมทานอันนับเป็นทานบารมี
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสรรเสริญไว้ว่าเลิศกว่าการให้ทั้งปวง และขอให้บุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ท่านผู้จัดทำประสบความมุ่งหวังตามที่จิตตั้งสัตยาธิษฐานด้วยเทอญ
ariht - 11/10/99 07:19:36
My Email:ariht@thaimail.com

Comments:
ขออนุญาต load ไปทั้ง web เลยนะครับเพื่อไว้เผยแพร่ในหน่วยงานและให้กับผู้ที่สนใจ
เป็น web site ที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับชาวพุทธครับ
อีก web ก็คือ ห้องสมุดธรรมะครับ ดีมากเช่นกันครับ

Nuam - 11/09/99 10:17:30
My Email:nuam@siampage.com
City: chiangmai

Comments:
ผมหา web ที่มีเรื่องพระไตรปิฎกตั้งนาน ต้องขอขอบคุณที่สร้าง web ที่มีประโยชน์ครับ

พิสุทธิ์ รอดเจริญ - 11/06/99 03:16:44
My Email:rpisut@hotmail.com
City: สมุทรสาคร

Comments:
ขอบคุณครับสำหรับความรู้ดีๆที่ท่านได้มอบให้

pavana - 11/04/99 11:44:28
City: bangkok

Comments:


mat - 11/02/99 01:04:58
My URL:http://www.au.ac.th
My Email:u4211962@au.ac.th
City: Kedah Malaysia

Comments:


Weerachai Variyart - 10/31/99 04:28:17
My Email:wv@isvr.soton.ac.uk
City: Southampton, UK

Comments:
Thank you very much.

ฤทธิ์ - 10/31/99 03:37:33
My Email:rit009@wnet.net.th
City: Ayutthaya

Comments:
Please keep contact Thanks Rit

Somkiat Wuthineeranart - 10/27/99 11:41:19
My Email:somkiat222@hotmail.com
City: Bangkok

Comments:
ขอบคุณมากครับที่มีหนังสือดีๆ เช่นพระไตรปิฎกให้อ่าน จะซื้อ งบประมาณก็น้อย จะไปอ่านตามห้องสมุดก็ไกล ผมมีฉบับของคุณสุชีพอยู่แล้ว แต่อยากอ่านฉบับเต็มๆ โชคดีจัง ขอบคุณอีกครั้ง หมายเหตุ ฉบับที่ 7 ดาวน์โหลดแล้ว Unzip ไม่ได้ครับ

akradej - 10/26/99 08:21:49
My Email:peeakradej@hotmail.com

Comments:
ขออนุโมทนาด้วยครับ

Tanee Demeechai - 10/25/99 16:33:37
My Email:tanee@ieee.org
City: Bangkok

Comments:
valuable beyond estimation

jj - 10/23/99 08:16:45

Comments:
ขอนุโมทนาในความตั้งใจเผยแผ่ข้อมูลคำสั่งสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวาง

chumpol chotchaicharin - 10/23/99 06:03:44
City: samutprakarn

Comments:
มีประโยชน์มากครับ ไม่ทราบว่าถ้าผมเอาไปพิมพ์แจกให้ตามวัดต่างๆจะได้ไหมครับ

ต่ายขาว - 10/20/99 07:52:48
My Email:thaisky@kittymail.com
City: ubonฯ

Comments:
น่าชมครับ เพิ่งเข้ามาเจอ ขอออกความเห็นว่าน่าจะเพิ่ม link จากที่อื่นมากกว่านี้นะครับ จะได้เข้ามาง่ายๆ หน่อย จะได้มีผู้เข้ามาอ่านได้อย่างกว้างขวางต่อไป

Nopadul Promthong - 10/12/99 23:10:27
My Email:nopadulcom@hotmail.com

Comments:
excellent !

Suvish Shoomanee - 10/06/99 22:39:23
My Email:suvish@loxinfo.co.th
City:Talingchun Bangkok Thailand

Comments:
ผมท่อง web มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.๒๕๓๙ ยังไม่ถูกใจของใครเท่ากับรายนี้
จึงขอร่วมชื่นชมในความอุตสาหะ วิริยะของผู้จัดทำ ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดกาลนานเทอญ

sompob sangunapanich - 10/05/99 22:35:44
City:suphanburi

Comments:
ขออนุโมทนาในความวิริยะอุตสาหะในการจัดทำโอมเพจนี้ขึ้นมา ถ้าจะให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในการศึกษาพระไตรปิฎกยิ่งขึ้นอีก ผมขอเสนอความเห็นว่า น่าจะนำคำอธิบายในคัมภีร์ชั้นอรรถกถามาลงไว้ด้วย (ปัจจุบันนี้หนังสือคัมภีร์อรรถกถาแปลเป็นภาษาไทยมีจำหน่ายแล้ว และมีจำหน่ายมานานแล้วด้วยครับ ครบทุกคัมภีร์ครับผม)
หนิง - 09/30/99 17:41:34
My Email:phc@pyt2.co.th
City:กรุงเทพฯ

Comments:
เป็นโฮมเพจที่ดีมากเลยค่ะ ทำให้ไม่ต้องไปหาอ่านที่ห้องสมุด อยากจะศึกษามานานแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสสักที ขออนุโมทนากับผู้จัดทำด้วยค่ะ

sataporn sungsiri - 09/27/99 12:21:57
My Email:st.ut.1999@thaimail.com
City:uthai thant

Comments:
ขออนุโมทนาด้วยคน ที่ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนานี้ไว้ให้อยู่คู่ลูกคู่หลานตลอดไปชั่วนิรันดร สาธุ...

อาคาเนะ - 09/21/99 13:47:06
My URL:www.samyan.com
My Email:akanae@cybernet.in.th

Comments:
อ่านมาตั้งแต่ post ในพันทิพย์ในกลุ่มห้องสมุด ขอบคุณสำหรับสาระและความรู้นะคะ

get - 09/13/99 21:26:38
My Email:rattikorn99@hotmail.com,aoeng@bangkok.com
City:korat

Comments:
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับโฮมเพจดี ๆ อย่างนี้ เก๊ตเข้ามาค้นและอ่านเรื่อย ๆ แต่เพิ่งจะได้ลงชื่อที่นี่ ขอตั้งจิตอนุโมนาด้วยค่ะและขออธิษฐานให้ผลจากกุศลกรรมทั้งหลายที่เก๊ตได้ทำมาในอดีต
ได้โปรดส่งผลให้คุณ Eternity ได้มีโอกาสสร้างกุศลกรรม อันเป็นเหตุปัจจัยเกื้อหนุนให้บรรลุธรรมตามที่มุ่งหมายด้วยเทอญ..

วิหคสายฟ้า - 09/13/99 21:25:08
City:กรุงเทพฯ

Comments:

Thanes Oonsiri - 09/13/99 21:22:54
My URL:http://homepages.msn.com/NonProfitBlvd/oonsiri/Thanes.htm
My Email:oonsiri@hotmail.com
City:bangkok

Comments:

ผู้คัดลอก - 09/03/99 12:14:27
My URL:http://www.geocities.com/SouthBeach/Terrace/4587/
My Email:copierc@yahoo.com
City:bangkok

Comments:
ขออนุโมทนาผู้จัดทำโฮมเพจที่ทรงคุณค่ามากนี้ด้วยนะครับ พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องแท้จริงจะได้แพร่หลายไปทั่วทุกแว่นแคว้น